රාවනා CMS ට තිත….

0

Posted by chanakalin | Posted in Uncategorized | Posted on 14-03-2011

ටිකක් අමාරුවෙන් හිතහදාගත්ත කාරණයක්. ඒ තමයි මම  රාවනා CMS දෙවනි සංස්කරණය බාගෙට වැඩ ඉවරකරල තියෙද්දි ඒක සදහටම නවත්වපු එක. හේතු ගොඩක් තියනව.

  1. තනියම වැඩක් කිරීමේදී වැඩ ගොඩගැසීම.
  2. වාර විභාග ලකුණු නිසා නොසෑහෙන්න බැනුම් ඇසිය යුතු සියල්ලන්ගෙන්ම අසා ගැනීම නිසා වැඩියෙන් ඒවාට හිත යෙදීමට සිදුවීම.
  3. තාක්ෂණික දෝශ (නියපොත්තෙන් කඩන්න ඕනෙ දේ පොරවෙන් කොටපු තැන් තිබුණ)
  4. ඊට වඩා හොඳ CMS නොමිලේ ලබාගැනීමට හැකිවීම හා extensions, plugins විශාල ප්‍රමාණයක් තිබීම.
  5. User Friendly නොවීම.

තව තව ගොඩක් තියනව. දැන් NexIt 2011 එකට පොඩි වැඩක් කරන් යනව. ඒකනම් ගොඩක් දුරට සාර්තකයි. හරිගියොත්නම් පාසල්වලට හොඳයි. දැනට නවතිනව.