සිංදුවක් හොයාගන්න උදව්වක් ඕනෙ

0

Posted by chanakalin | Posted in Uncategorized | Posted on 19-03-2011

කාටහරි මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි මහත්මය ගායනා කරන “වරද ඇතිනම් මා අතේ” ගීතයේ MP3 file එකක් හොයල දෙන්න පුළුවන්ද? Google සර්ච් එකෙන් එන්නෙ infolanka.com වල තියන ra file එකක් ගන්න පුළුවන් ලින්ක් එකක් විතරයි.