ගෙදරටම ඉලෙක්ට්‍රොනික් උපාංග ගෙන්නගන්න ඕනෙද? ලංකාවෙ ආයතනයකම සේවාවක්

2

Posted by chanakalin | Posted in Robotics | Posted on 09-07-2012

මගෙ යාළුවෙකුගෙ වැඩකට Atmega328 මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් දෙකක් ගන්න ඕනෙ උනා.  හදිස්සිම වැඩකට. සාමාන්‍යයෙන් කරන Ebay වලින් ගැනිල්ල කරන්නත් බෑ. ඔය අතරෙ තමයි මට මතක් උනේ Electronic inside ෆෝරමයෙ දැක්ක කියල ලංකාවෙ ආයතනයක් තැපැල් මාර්ගයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික් උපාංග ගෙදරට එවන සේවාවක් පටන් ගත්ත කියල.

ආයතනය තමයි Aptinex. මිලත් ගොඩක් සාධාරණයි (Ebay වලින් ගන්නවටත් වඩා අඩුවට ලැබුණ) අනික ගොඩක් තැන්වල නැති කඩිනම් සුහදශීලී සේවය කියන දේ මෙයාල ගාව උපරිමේටම තියනව. ඕනෙකමක් තියනවනම් ඔයාලත් මේගොල්ලො එක්ක ගණුදෙනු කරල බලන්න.